Skajbol savez Srbije - adresa Nova 2 broj 15, 11147 Beograd.

Predsednik saveza i Upravnog odbora saveza – Kristina Jovanović Đurić

www.skyballsrbija.com

Telefon: 011/2397-715 Beograd

email saveza: kriscat77@yahoo.com

PIB 104070646

Skyball savez Srbije


                                 Članovi Upravnog odbora – Kristina Jovanović (predsednik), Igor Bukumirović (potpredsednik),                                                 Magdalena Anđelković, Marko Ostojić, Biljana Gajić (članovi).
                                
                                 Sekretar – Sanja Božić
                                 Doktor reprezentacije - Dejan Mijić

                                 Izborna Skupština održana je 20. januara 2016. godine, kada je jednoglasnom odlukom 
                                 za predsednika saveza izabrana Kristina Jovanović Đurić.
                                 Poslednja redovna Skupština saveza održana je 2. aprila 2017.
                    
                                Svetska skajbol federacija - www.skyballinternational.com - contact international.skyball@aol.com

                                Knjiga članova saveza - 

Klub Svet sporta (adresa: Nova 2, Beograd) - MB 17402005 - predsednik Momčilo Božić, rešenje iz APR
BS 1909/2016. (U članstvu od 2005. Potvrđeno članstvo 10.04.2012.) PIB 107638189. REDOVAN ČLAN.

Klub Đulijano (adresa Bulevar Arsenija Čarnojevića 43/5) - MB 17596080 - predsednik Stefan Barna, rešenje iz APR BS 7335/2017. (U članstvu od 2005. Potvrđeno članstvo 10.04.2012.) PIB 107657451. REDOVAN ČLAN.

Klub Arena (adresa: Put za koloniju 97, Beograd) - MB 17596071 - predsednik Predrag Stupar, rešenje iz APR BS 5011/2013, (U članstvu od 2005. Potvrđeno članstvo 10.04.2012. ) PIB 107573436. REDOVAN ČLAN.

Klub Lokomotiva (adresa: Lipa 21, Beograd) - MB17707728  - predsednik Miloš Bugarčić, rešenje iz APR BS 7824/2017, (U članstvu od 02.04. 2017.) PIB 105549245. REDOVAN ČLAN.

Klubovi Atlos i Partizan se nisu preregistrovali u APR 2012. i automatski su prestali da postoje.

U osnivanju je Skyball klub Skrađani iz Šapca.

****************************************************************************************************************
Skajbol savez Srbije osnovan je 05.03. 2003. godine, odlukom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.
*****************************************************************************************************************
Dozvole za rad sportskih stručnjaka:

01- Tamara Banjanin – (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja) – imenovana za glavnog trenera za rad sa sportistima i koordinaciju stručnog rada u savezu.

02- Mladen Kecman (Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja - doktor nauka u sportu) – imenovan za trenera rukovodioca razvoja dečijeg i omladinskog sporta.

03. Jelena Telić (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja) – imenovana za trenera rukovodioca programa razvoja ženskog sporta

04- Kristina Jovanović Đurić (Visoka škola strukovnih studija – strukovni menadžer sporta) – predsednik saveza, imenovana za lice koje vrši operativno izvršne poslove u savezu.

05- Milan Rašević (Visoka škola strukovnih studija Akademija fudbala – strukovni menadžer) – imenovan za lice sa sportskim zvanjem koje koordinira obavljanjem poslova koji se odnose na bezbednost učesnika sportskih takmičenja koja su u ingirenciji saveza.

06. Dejan Mijin (Medicinski fakultet – doktor Medicine) – imenovan za lekara sportskih reprezentacija za brigu o medicinskoj zaštiti sportista i primeni antidoping pravila.