Na osnovu  Zakona o sportu, Upravni odbor Skajbol savez Srbije, na sednici, održanoj 29. januara 2018. godine, a na predlog predsednika Skupštine i Upravnog odbora Skajbol saveza Srbije, kao i članova Skupštine, donosi SPORTSKA PRAVILA SKAJBOL SAVEZA SRBIJE.

SPORTSKA PRAVILA

SPORTSKA PRAVILA SKAJBOL SAVEZA SRBIJE

Član 1.

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije, Skajbol savez Srbije (u daljem tekstu: SBSS)

utvrđuje Sportska pravila (u daljem tekstu: Pravila), koja su usaglašena sa Zakonom o sportu Republike Srbije, međunarodno utvrđenim pravilima od strane Svetske skajbol federacije (ISF) i sa Statutom Skajbol saveza Srbije.

 Član 2.

 Sportskim pravilima iz člana 1. utvrđuje se sledeće:

 1) Takmičarski pravilnik SBSS

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- pravila takmičenja,

- sistem takmičenja

- i slično;

 2) Pravilnik o organizaciji takmičenja i učešću na takmičenju

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- kalendar takmičenja

- propozicije takmičenja,

- pravila za organizovanje Skajbol takmičenja;

3) Pravilnik o registraciji skajbol klubova, skajbolaša i skajbolašica, skajbol trenera Skajbol saveza Srbije

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- uslovi i način registrovanja klubova, sportista i sportskih trenera za sportsku organizaciju, uključujući i registrovanje stranih sportista i trenera;

- status sportista i prelasci sportista u domaće i inostrane sportske organizacije,

 4) Pravilnik sportskom osiguranju skajbolaša i skajbolašica

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- osiguranje sportista skajbol sporta;

- obaveze klubova oko osiguranja njenih sportista.

5) Pravilnik o medicinskoj zaštiti sportista;

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- zaštita Skajbolaša od dopinga;

- medicinska zaštita Skajbolaša i slično;

 6) Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u Skajbol savezu Srbije

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- sprečavanje negativnih pojava u skajbolu (doping, nasilje, nedolično ponašanje, lažiranje rezultata, nacionalizan, rasizam, šovinizam, kaznene mere)

 7) Pravilnik o stručnom radu u SBSS

Ovim pravilnikom se regulišu sledeća pitanja:

- osposobljavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu u SBSS;

- obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama;

- izdavanje dozvola za rad (licenca) sportskih stručnjaka;

- licenciranje delegata i sudija SBSS;

- evidencija stručnajka u sportu u okviru SBSS;

Član 3.

Sportska pravila donosi Upravni odbor SBSS.

Član 4.

Pravilnici iz člana 2. se donose kao posebni pravilnici na sednicama Izvršnog odbora i čine sastavni deo Sportskih pravila SBSS.

Član 5.

Sportska pravila SBSS sa prilozima se moraju dostaviti u Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, ukoliko se to zаtraži.

Član 6.

Izmene i dopune Sportskih pravila SBSS donosi Izvršni odbor na predlog: Predsednika saveza, 1/3 članova Upravnog odbora ili na predlog najmanje 1/3 članova Skupštine SBSS.

Član 7.

Sportska pravila SBSS i posebni Pravilnici koji čine sastavni deo Sportskih pravila SBSS mogu se Objaviti i na zvaničnom veb sajtu SBSS i stupaju na snagu 8 (osam) dana od dana usvajanja na sednici Izvršnog odbora SBSS.

U Beogradu, 29. januara 2018. godine.

 

Predsednik UO Skajbol saveza Srbije

                                                Kristina Jovanović Đurić

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу Закона о спорту, Управни одбор Скајбол савеза Србије на састанку одржаном 29.01. 2018. усвојио је:

Такмичарски правилник Скајбол савеза Србије -

Сви скајбол мечеви играју се искључиво на терену 4 x 4 метра.

Са једне стране је табла неправилног облика са мрежом.

Играчи стоје са друге стране терена. Играју искључиво две особе, једна против друге.

Дозвољено је да играју мушкарци против жена и то се води као мешовито такмичење.

Дозвољено је да се мечеви играју на следећим површинама:

·        песак

·        трава

·        вештачка трава

·        паркет или слична подлога

Меч се игра на 2 добијена сета.

По договорима са већином пријављених играча меч се може играти и на само један добијен сет. Национални савези могу нека такмичења играти и на један добијен сет.

Уколико се игра по систему дас првака одлучује плеј оф, меч за прво место игра се на три добијена сета, а меч за треће место игра се на два добијена сета.

Сет се игра до 15 поена.

Уколико је резултат после 2 сета 1:1, игра се трећи сет који даје победника.

Уколико је нерешено 14:14, победник сета је скајболер који први дође до 2 бода предности.

Нема лимита у трајању меча..

Меч се може прекинути ако осветљење није довољно добро, и бити настављено сутра.

Меч суди делегат. Уколико нема делегата, а играчи се сложе, могу судити домаће мечеве заједно, кад играју. Уколико се тада два играча не могу споразумети око додељеног поена, меч се прекида и делегат је дужан да у року од 24 сата закаже нови меч.

Први сервира домаћин, по жребу.

Сервира се 5 пута, па следи промена и тако до краја меча.

Нема закуцавања при сервирању, као ни закуцавања на прву лопту.

Закуцавање поена дозвољено је у току осталог дела меча.

Скајболер који сервира, сервира иза линије обележеног терена (минимум на пола терена), док противник мора бити испод половине терена и не сме улазити у линију противника.

Уколико се играчи сударе, судија понавља поен.

Поен се губи, ако лоптица после одбијања о таблу падне ван означеног терена.

Поен се осваја, ако лоптица после одбијања о таблу падне у терен или је противник избаци ван терена.

Сви регистровани скајболери морају имати утврђену општу здравствену способност за обављање спортских активности.

Лекарски преглед траје 6 (шест) месеци.

Препоручује се да се преглед обави у Републичком заводу за спорт у Кошутњаку.

Скајболер који почне такмичење за један клуб, за тај клуб мора наступати током такмичарске године.

За прелаз у други клуб, потребно је само написати Молбу и савез ће издати потврду, али скајболер за нови клуб може наступати тек наредне такмичарске године.

Организатор такмичења дужан је да током такмичења обезбеди аутомобил, како би у случају незгоде такмичар, био пребачен у болницу.

Сваки клуб има право да после утакмице да приговор, уколико мисли да је меч нерегуларан. Приговор се даје у писаној форми уз потпис играча или представника клуба, исклучиво после утакмице.

Кординатор такмичења заједно са тренерима клубова на том такмичењу, одлучује да ли је пријава одговарајућа, одмах по добијању пријаве.

Уколико противник не изађе на меч, меч се регистује 2:0 у сетовима и уписује се поен количник (15:0, 15:0)

Ако се игра лигашки, табела се прави на основу бодова. Победа доноси 2 бода.

Уколико екипе или појединци имају исти број бодова, прво се гледа број изгубљених сетова, а ако и ту буде поравнато, гледа се поен количник.

Уколико је горе поменуто изједначено, игра се бараж меч, на 2 добијена сета, или уколико више екипа поравнатих има, онда се игра по систему елиминације, такође на 2 добијена сета.

 У Београду 29.јануара 2018.

                                              Председник Управног одбора

                                                          Кристина Јовановић Ђурић

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу Закона о спорту, Управни одбор Скајбол савеза Србије на састанку одржаном 29.01. 2018. усвојио је:

 Правилник о организацији такмичења и учешћу на такмичењу

Овим правилником о скајбол такмичењима (у даљем тексту: Правилник) се у оквиру Скајбол савеза Србије (у даљем тексту СБСС) утврђују основне одредбе о систему сталних такмичења, пропозицијама, правилима и календару такмичења у скајбол спорту на територији државе Србије.

Под сталним такмичењима сматрају се сва такмичења у мешовитој конкуренцији и посебно мушкој или женској и то Првенство и Купови Србије за све узрасне категорије, која се организују сваке године.

Сви скајбол мечеви играју се у складу са правилником Светске скајбол федерације.

Екипе или појединци који почну такмичење играју га до краја такмичења. У току такмичења не могу накнадно улазити клубови или појединци који нису од 1. кола започели такмичење.

 Календар такмичења:

Календар такмичења одређује се почетком сваке године, на састанку Управног одбора. Календар мора бити донет до краја марта месеца сваке године.

Посебно се доноси календар домаћих такмичења и припрема, а посебно се доноси одлука о учешћу такмичара на међународним скуповима, ако стигну позиви за такве скупове.

 Систем такмичења:

Обухвата: - Првенствена такмичења и Куп Србије (сениорски узраст и млађе категорије).

Првенствена такмичења се у зависности од пријава играју по систему Група, турнира или по систему елиминација.

Куп такмичења организују се искључиво по систему елиминација.

 Пропозиције и правила такмичења:

Сви скајбол мечеви играју се искључиво на терену 4 x 4 метра.

Са једне стране је табла неправилног облика са мрежом.

Играчи стоје са друге стране терена.

Дозвољено је да играју мушкарци против жена и то се води као мешовито такмичење.

Дозвољено је да се мечеви играју на следећим површинама:

·        песак

·        трава

·        вештачка трава

·        паркет или слична подлог

Опширно око такмичења појашнјено је у Такмичарском правилнику.

 Услови и критеријуми за учешће на спортским такмиченјима и поступак утврђивања њихове испунјености

Савез не организује самостално такмичења, већ кроз уговор са спортским клубовима или удружењима која имају услове за организацију спортских такмичења (терен, свлачионице, редарска служба, простор за лекара, простор за гледаоце)

 У Београду 29. јануара 2018.

                                                             Председник Управног одбора

                                                            Кристина Јовановић Ђурић

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu Zakona o sportu, Upravni odbor Skajbol saveza Srbije na sastanku održanom 29.01. 2018. usvojio je:

PRAVILNIK O REGISTRACIJI

SKAJBOL KLUBOVA, SKAJBOLAŠA I SKAJBOLAŠICA, SKAJBOL TRENERA

SKAJBOL SAVEZA SRBIJE

 I   Opšte odredbe

                                                                                          Član 1.

Svi skajbol klubovi na teritoriji Srbije, samostalni ili u sastavu sportskih društava, koji se udružuju u Skajbol savez Srbije registruju se i obavezni su da se pridržavaju odredbi ovog Pravilnika.

 

Član 2.

Skajbol savez Srbije obavezan je da vodi evidenciju:

- registar SKAJBOL klubova i

- dokumentaciju za svaki registrovani skajbol klub odvojeno.

Ova dokumentacija se čuva u arhivi Skajbol saveza Srbije.

 

Član 3.

Registar skajbol klubova vodi se u obliku knjige, tako da se za svaki skajbol klub vodi poseban list u koji se upisuju svi podaci iz prijave i sve kasnije nastale promene, koje skajbol klub dostavlja. Prijava upisa skajbolaša i skajbolašica u svim uzrasnim kategorijama u savez dozvoljena je putem zvaničnog mejla klubova od 1. januara do 1. marta svake takmičarske godine.

Ukoliko klub do 1. marta svake takmičarske godine ne dostavi prijavu svih skajbolaša i skajbolašica, ne može se takmičiti ni u jednom domaćem prvenstvu u toku te godine.

 

Član 4.

Skajbol klub brisaće se iz registra u ovim slučajevima:

- zbog prestanka rada Skajbol kluba

- zbog ne plaćanja godišnje članarine savezu

- rešenjem nadležnog organa vlasti ili nadležnog suda

- odlukom većine članova UO saveza o isključenju ili odlukom većine delegata Skupštine o isključenju

Ukoliko UO donese konačnu odluku o isključenju skajbol kluba, o tome obaveštava članove Skupštine na prvoj sledećoj redovnoj Skupštini. Skupština Skajbol saveza Srbije donosi odluku o prestanku članstva Skajbol kluba u Skajbol savez Srbije, većinom glasova delegate i briše ga iz registra i o tome se zavede beleška.

Protiv odluke o Isključenju zainteresovani skajbol klub može podneti žalbu Skupštini Skajbol saveza Srbije u roku od 14 dana od dana dobijanja obaveštenja. Odluka se mora rešiti na sledećoj prvoj redovnoj Skupštini. Klubovi koji nisu zadovoljni radom saveza mogu tražiti Vandrednu Skupštinu, koja se može zakazati po pravilima iz Statuta Skajbol saveza Srbije. Klubovi imaju pravo da napuste članstvo u savezu, odlukom njihovog Upravnog odbora ili drugih organa i ovlašćenih lica kluba. Ta odluka dostavlja se sa povratnicom u Skajbol savez Srbije.   

 

Član 5.

Klubovi imaju obavezu da prijave 2 boje dresova, u kojima igraju na domaćim takmičenjima. Klubovi prijavljuju u kojoj boji dresova igraju kao domaćini, a u kojoj boji dresova kao gostojući tim. Klubovi mogu kao gosti igrati u boji sa kojom igraju kao domaćini, ukoliko klub domaćin ima prijavljenu različitu boju sa kojom igra kući. Klubovi na dresovima moraju imati brojeve, svaki drugačiji broj. Po mogućnosti ali ne i obavezno, broj koji je na leđima može se staviti i napred na šorc. Klub može nastupiti isključivo u dresovima na kojima ima natpis kluba koji je prijavljen ili logo sa imenom kluba. U dresovima reprezentacije, stranih klubova ili drugih domaćih klubova, klub ne može nastupati i ako dođe u takvim dresovima na zvaničan meč, sudija neće dozvoliti odigravanje meča i Takmičarska komisija će taj meč registrovati službenom pobedom drugog tima. Ukoliko oba tima dođu u dresovima sa oznakama drugih timova, sudija neće početi utakmicu i odložiće je.

 II  Registracija SKAJBOLAŠA i SKAJBOLAŠICA

                                                                      Član 6.

Prelazni rok za skajbolaše i skajbolašice traje od 1. januara do 1. marta svake godine, za amatere i profesionalce sa srpskim pasošem.

Skajbolaši i skajbolašice svih kategorija moraju biti registrovani u Skajbol savezu Srbije.

Svi registrovani skajbolaši i skajbolašice obavezni su da se pridržavaju Statuta Skajbol saveza Srbije i Pravila, Pravilnika koje propisuje UO.

Nakon izvršene registracije, Skajbol savez Srbije upisuje podatke o izvršenoj registraciji i izdaje legitimaciju člansku kartu – Skajbol saveza Srbije, koja ako skajbolaš ili skajbolašica sve vreme igra za isti klub važi 4 sezone od izdavanja.

 

Član 7.

Skajbol savez Srbije vodi:

- dokumentaciju za svakog registrovanog SKAJBOLAŠA i SKAJBOLAŠICU.

 

Član 8.

Ni jedan SKAJBOLAŠ ili SKAJBOLAŠICA ne može da nastupi na skajbol takmičenjima u organizaciji Skajbol saveza Srbije dok nije registrovan i ne poseduje potvrdu Saveza.

 

Član 9.

U registar se upisuje na osnovu prijave koju podnosi skajbol klub za svakog skajbolaša ili skajbolašicu, na Memorandumu kluba overenog potpisom lica za zastupanje u APR I pečatiranom. Prijava se podnosi do 1. marta svake godine.

 

Član 10.

 

Skajbolaši i skajbolašice mogu biti amateri, amateri sa potpisanim stipendijskim ugovorom ili profesionalci. Klubovi su dužni da do 1. marta svake godine u savezu prijave ukoliko imaju skajbolaše ili skajbolašice amatere sa potpisanim ugovorom ili profesionalce. Da bi ugovor bio validan mora biti overen u savezi i u ugovoru mora tačno pisati šta tim ugovorom skajbolaš ili skajbolašica dobija od kluba. Ukoliko klub ne podnese prijavu do 1. marta, smatra se da su mu svi skajbolaši i skajbolašice amateri. Skajbolaš ili skajbolašica mogu plaćati članarinu klubu, koja ne sme biti veća od 4.000 dinara mesečno.

Klubovi prema skajbolašima ili skajbolašicama mogu pokrenuti disciplinsku meru ukoliko oni ne plaćaju članarinu, za redom tri meseca. Klub može insistirati da skajbolaš ili skajbolašica budu ne pozivani u reprezentativne selekcije zbog ne plaćanja tri članarine za redom. Druge obaveze prema klubu skajbolaši i skajbolašice amateri, rešavaju sa klubom i savez nema nikakve ingirencije u tim slučajevima. 

 

Član 11.

Prijave se kao što je napisano u članu 10.  podnose do 1. marta. Da bi savez imao tačan uvid u članove klubova do 10. aprila svi klubovi moraju u savez vratiti članske karte (dobijene od saveza) sa slikom skajbolaša ili skajbolašice, ili na memorandumu kluba staviti slike sportista i overiti pečatom. Za svakog se moraju poslati popunjene dve legitimacije - članske karte, overene pečatom kluba i potpisom člana kluba koji je na slici i njegovim datumom i godinom rođenja. Format slike uraditi na osnovu prostora u članskoj karti.

Na osnovu pristiglih članskih karti do 10. aprila svake godine, savez ih overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica u APR i u roku od 24 sata šalje članske karte za svakog člana, na adrese kluba ili ovlašćenog lica za zastupanje u APR. U savezu ostaje po jedna članska karta overena od kluba i saveza, dok se druga šalje klubu kako bi je skajbolaši ili skajbolašice koristili za lekarske preglede i takmičarsku sezonu.   

Savez može klubovima na uvid tražiti izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte ili pasoša, za svakog skajbolaša ili skajbolašicu, kojeg su klubovi prijavili. Klub je dužan da je dostavi u roku od 14 radnih dana u savez, a ukoliko je nedostavi, odlukom predsednika saveza ili UO saveza taj skajbolaš ili skajbolašica je suspendovan, dok se ne dostave tražena dokumenta.

Skajbol klub koji dostavlja prijavu za registraciju potpisom ovlašćenih lica i pečatom potvrđuje podatke koji su uneti u "Prijavu za registraciju" i člansku kartu.

Ako se ustanovi netačnost unetih podataka, protiv skajbol kluba i njenih potpisnika i odnosnog skajbolaša ili skajbolašice pokreće se disciplinski postupak, koji rešava Komisija za registraciju, u roku od 21 dana, od ustanovljenosti ne pravilnosti. I dok se ne reši skajbolaš ili skajbolašica je suspendovan da učestvuje na takmičenjima.

 

Član 12.

Skajbol savez Srbije na osnovu uredno podnete prijave, popunjenih i overenih članskih karti skajbol kluba upisaće skajbolaša ili skajbolašicu u registar. Jedan primerak članske karte, koja je overena pečatom saveza, vraća se skajbol klubu kao dokaz o izvršenoj registraciji.

 

Član 13.

Skajbolaši i skajbolašice  nakon registracije dobijaju legitimaciju – člansku kartu Saveza na kojoj je nalepljena  fotografija i koja potvrđuje u kom su klubu. Članske karte mogu stajati i u klubu, a skajbolaši i skajbolašice su u obavezi da ih imaju pred početak svake prvenstvene utakmice.

 

Novi skajbolaši i skajbolašice (početnici) koji nisu bili prijavljeni ni za jedan klub ranije, mogu se registrovati u toku cele godine za jedan klub, i kada ih klub prijavi pravo nastupa imaju posle 7 (sedam) dana .   

 

Član 14.

Registar o izvršenoj registraciji SKAJBOLAŠA i SKAJBOLAŠICA vodi se u obliku knjige, tako da se za svaki skajbol klub vodi potreban broj listova u koje se upisuju svi potrebni podaci iz prijave i kasnije nastale promene. Svaka članska karta ima svoj broj, koju upisuje savez (jednu ima klub a istovetnu savez)

 U registar se obavezno upisuje:

-  prelaz u drugi skajbol klub  i

-  svi drugi potrebni podaci.

 

Član 15.

Skajbol klub koji je odlukom Upravnog odbora Skajbol saveza Srbije postao novi član Saveza podnosi zahtev za registraciju SKAJBOLAŠA i SKAJBOLAŠICA, od dana prijema pa najkasnije 15 dana od prijema za takmičarsku godinu.

 

Član 16.

SKAJBOLAŠ ili SKAJBOLAŠICA stiče pravo nastupa za skajbol klub za koji je registrovan, odnosno registrovana, u roku od 2 (dva) dana po obavljenoj registraciji. 

 

Član 17.

Registracija skajbolaša i skajbolašica je moguća i izvan prelaznog roka (1. januar do 1. mart tekuće godine), u slučaju promene mesta stalnog boravka (isključivo promena Grada, ne i opštine) koja se dokazuje službenom potvrdom izdatom od nadležnih organa.

 

Van prelaznog roka moguć je prelazak skajbolaša i skajbolašica, iz kluba u klub uz uredno izdatu ispisnicu matičnog kluba ako su skajbolaš ili skajbolašica AMATERI. Tada se skajbolaš ili skajbolašica može registrovati za novi klub, a pravo nastupa stiče za 60 dana, od dana prijave novog kluba.

Van prelaznog roka moguć je prelazak skajbolaša ili skajbolašica, iz kluba u klub, ukoliko klub u kome su registrovani bude isključen iz članstva saveza. I pravo nastupa stiču 60 dana, od dana prijave za novi klub u domaćim takmičenjima i 30 dana od dana prijave novog kluba, za reprezentativna takmičenja.

Ako skajbolaš ili skajbolašica privremeno boravi duže od 12 meseci izvan stalnog mesta boravka, (školovanje, studije, privremeni rad i sl.), može se registrovati za novi skajbol klub i pravo nastupa stiče za 7 dana, od dana prijave novog kluba

Skajbolaši i skajbolašice koji imaju potpisan ugovor sa klubom (amaterski stipendijski ili profesionalni) ne mogu se registrovati za novi klub u istoj sezoni. Ukoliko skajbolaši ili skajbolašice, koji imaju overen ugovor sa klubom u savezu a klub tri meseca za redom na račun skajbolaša ili skajbolašice ne uplati dogovorenu stipendiju ili platu, skajbolaši ili skajbolašice mogu poslati zahtev savezu za raskid ugovora i priložiti izvode iz banke. Komisija za registraciju u roku od 7 dana donosi odluku o tome da li je zahtev validan. Ukoliko jeste, raskida se ugovor sa klubov i skajbolaš ili skajbolašica mogu da budu registrovani za novi klub, i pravo nastupa imaju za novi klub od sledeće sezone.

 

Član 18.

Ako skajbolaš ili skajbolašica u toku sezone učine disciplinski prekršaj u klubu (sem ne plaćanja članarine 3 meseca za redom), skajbol klub u svojim komisijama ili UO rešava nastali prekršaj.

Ako skajbolaš ili skajbolašica u toku sezone učini disciplinski prekršaj na zvaničnim utakmicama (tuča, verbalno vređanje i slično), sudija sa utakmice podnosi izveštaj i prijavu, koju rešava Takmičarska komisija u roku od 7 dana. Dok traje taj rok skajbolaš ili skajbolašica ne može nastupati za klub niti za reprezentaciju.

 

Član 19.

Skajbol klub obavezan je da u roku od 15 dana reši zahtev za izdavanje ispisnice. Ako se u ovom roku primljeni pismeni zahtev skajbolaša ili skajbolašice za izdavanje ispisnice ne reši, smatraće se da je skajbol klub sporazuman sa njenim izdavanjem. U tom slučaju Skajbol savez Srbije izvršiće registraciju skajbolaša ili skajbolašice za drugi klub

 

Član 20.

Skajbol klub može uskratiti izdavanje ispisnice skajbolašu ili skajbolašici u ovim slučajevima:

-  ako je odnosni skajbolaš ili skajbolašica kažnjen zbog disciplinskog prekršaja,

-  ako se protiv skajbolaša ili skajbolašice vodi spor

- ako nije vraćena sportska oprema i klubska imovina kojom je zadužen skajbolaš i skajbolašica i to se dokaže potpisom skajbolaša i skajbolašica

-  ako je skajbolaš ili skajbolašica posebnim ugovorom, koji je na početku sezone overen u savezu, obavezan prema skajbol klubu, a čiji rok nije istekao danom dostavljanja zahteva za izdavanje ispisnice.

Rešenje o kažnjavanju skajbolaša ili skajbolašice, vođenju spora ili ugovor o međusobnim obavezama skajbol klub dostavlja Izvršnom odboru Skajbol saveza Srbije, na uvid u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za rešavanje zahteva za izdavanje ispisnice.

 

Član 21.

Strana koja nije zadovoljna rešenjem iz članova 17-20 ovog Pravilnika može uložiti žalbu u roku od 7 (sedam) dana Komisiji za registraciju Skajbol saveza Srbije, koji je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana donese rešenje.

Strana koja nije zadovoljna rešenjem Komisije za registraciju Skajbol saveza Srbije, dužna je u roku od 7 (sedam) dana da dostavi žalbu sa celim materijalom Upravnom odboru oftbol saveza Srbije, koji će u roku od 30 (trideset) dana da donese rešenje koje je konačno.

 

U slučajevima kada se radi o žalbi skajbolaša ili skajbolašica koji žele da budu registrovani za strane skajbolaške organizacije, rešenje donosi Komisija za registraciju, koje je konačno. Skajbolaši i skajbolašice amateri, u inostrane klubove mogu preći bez posebnog zahteva, dovoljan je samo zahtev savezu i potvrda zainteresovanosti stranog kluba.

 

Član 22.

Skajbolaši ili skajbolašice koji nisu dobili ispisnicu od svog ranijeg Skajbol kluba za novi skajbol klub mogu da se registruju u ovim slučajevima:

- ako za raniji skajbol klub nisu nastupali na skajbol takmičenjima u predhodnoj sezoni

-  u slučaju koji je predviđen u članu 17 ovog Pravilnika.

 

Član 23.

Skajbolaš ili skajbolašica brisaće se iz registra:

- po prijavi skajbol kluba da su prestali biti njeni aktivni članovi,

- po vlastitom zahtevu kada nemaju pravo za ponovnu registraciju u roku od 12 meseci,

- po disciplinskom rešenju Skajbol saveza Srbije, kada je njihov klub isključen iz članstva,

- u slučaju duge i teške bolesti i u slučaju smrti

 

Član 24.

Pitanje eventualne nadoknade troškova, između skajbol klubova u slučaju prelaska skajbolaša ili skajbolašica, koji su imali ugovore, skajbol klubovi rešavaju međusobnim dogovorom.

 

Član 25.

Ugovorene obaveze sa skajbol klubom iz koga skajbolaš ili skajbolašica prelazi može preuzeti skajbol klub u koji skajbolaš ili skajbolašica prelaze.

 

Član 26.

Strani državljani mogu biti registrovani za domaće skajbol klubove u toku cele godine. Skajbolaši i skajbolašice sa stranim pasošem mogu igrati za domaće klubove u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. U kadetskoj i pionirskoj konkurenciji strain skajbolaši i skajbolašice mogu igrati samo ako im je jedan od roditelja prijavljen da radi u Srbiji. Klub po uzrasnoj kategoriji može prijaviti maksimum 3 strana igrača. Strani skajbolaši i skajbolašice moraju se prijaviti za igranje na nekom od domaćih takmičenja od strane svog kluba 7 (sedam) dana pre početka domaćeg takmičenja.

 

                                                                   Član 27.

Pozajmice skajbolaša i skajbolašica moguće su u toku sezone. Klubovi moraju imati sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim klubovima, koji mora biti dostavljen savezu na uvid. Kako bi se napravila veća promocija skajbola, klubovi za određena takmičenjima drugim klubovima mogu pozajmljivati skajbolaše i skajbolašice.

Pre početka svakog takmičenja, klubovi 2 dana pre početka takmičenja moraju dostaviti spisak skajbolaša ili skajbolašica koji će nastupati na tom takmičenju za drugi klub.

 

 Član 28.

Skajbolaš i skajbolašica koji su pozajmljeni drugom klubu i počnu jedno takmičenje za  klub, u tom takmičenju mogu nastupati isključivo za taj klub.

 

II  Registracija SKAJBOL TRENERA

                                                                      Član 29.

Svaki klub prijavljuje od 1. januara do 1. marta svake godine, trenere koji rade sa svim uzrasnim kategorijama.

Da bi klub mogao da se takmiči mora imati najmanje 1 prijavljenog trenera. Treneri moraju imati jednu od sledeće tri diplome:

-          diplomu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

-          licencu najmanje Operativnog trenera skajbola dobijenu od akreditovane ustanove

-          licence za rad trenera dobijenu od Svetske ili Evropske skajbol federacije

Treneri koji su polaznici osposobljavanja za Operativnog trenera skajbola, a još nisu završili obuku, mogu voditi svoje klubove na domaćim takmičenjima, ukoliko savez ima potvrdu da se oni školuju na Akreditovanom fakultetu. Ukoliko klub nema prijavljenog najmanje 1 trenera sa potrebnim licencama, klub se ne može takmičiti u zvaničnim prvenstvima.

 

                                                                   Član 30

Trener koji je od strane kluba prijavljen za takmičarsku sezonu, te sezone može raditi samo u tom klubu.

 

                                                                    Član 31

Trener može raditi u klupu amaterski – volonterski ili imati potpisan ugovor o Angažovanju sportskih stručnjaka. Ukoliko ima potpisan ugovor o Angažovanju sportskih stručnjaka, klub taj ugovor mora na kraju prelaznog roka overiti u savezu. Ukoliko ugovor nije overen u savezu on za savez neće biti validan i trener će se smatrati za amatera – volontera.

Ukoliko trener ima potpisan ugovor o Angažovanju sportskih stručnjaka, u toku sezone ne može raditi za drugi klub. Ukoliko klub ne ispuni obaveze po tom ugovoru tri meseca za redom, trener može savezu podneti zahtev za promenu kluba. Komisija za registraciju ima rok od 7 (sedam) dana, da pogleda prijavi i da odluči da li klub zaista nije ispunio uslove prema treneru.

Klub ili trener se posle odluke Komisije za registraciju mogu žaliti Upravnom odboru Skajbol saveza, koji odluku mora da reši u roku od 30 (trideset dana). Odluka Upravnog odbora Skajbol saveza Srbije je konačna.  

 

                                                                    Član 32

Trener može u toku sezone podneti prijavu za promenu kluba. Ukoliko je amater – volonter, on može bilo kada podneti prijavu u savez za promenu kluba. Za novi klub može početi da radi, 7 (sedam) dana od dana prijave novog kluba savezu.

III  Prelazne odredbe

 

Član 33.

Kršenje odredbi ovog Pravilnika povlači disciplinsku odgovornost skajbol klubova, odgovornih lica, skajbolaša i skajbolašica po Statutu Skajbol saveza Srbije.

 

Član 34.

Odredbe ovog Pravilnika tumači Upravni odbor Saveza ili od njega ovlašćeni organ, Komisija za registraciju.

Član 35.

 

Pravilnik stupa na snagu po usvajanju Upravnog odbora, i biće postavljen na sajtu na sajtu Skajbol saveza Srbije.

Ovim prestaje da važi prethodni korišćeni "Pravilnik o registraciji skajbol klubova, skajbolaša i skajbolašica, skajbol trenera’’.

 

U Beogradu, 29.01. 2018.godine

      Predsednik UO Skajbol saveza Srbije

      Kristina Jovanovi Djuric

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravni odbor Skajbol saveza Srbije na sastanku održanom 29. januara 2018. usvajo je sledeći:

PRAVILNIK O SPORTSKOM OSIGURANJU SKAJBOLAŠA I SKAJBOLAŠICA SKAJBOL SAVEZA SRBIJE

                                                   Član 1.

Svi skajbol klubovi na teritoriji Srbije, samostalni ili u sastavu sportskih društava, koji se udružuju u Skajbol savez Srbije obavezni su da se pridržavaju odredaba ovog Pravilnika.

                                                               Član 2

Savez u zavisnosti od finansijskih sredstava, može osigurati osnovnim sportskim osiguranjem u slučaju smrti i težih povreda, skajbolaše i skajbolašice koji su reprezentativci ili potencijalni reprezentativci u svim uzrasnim kategorijama.

                                                               Član 3

Kada savez uradi osiguranja za reprezentativce ili potencijalne reprezentativce, klubovi su dužni da osiguraju osnovnim sportskim osiguranjem svoje preostale sportiste, od početka domaćih takmičenja pa do kraja tekuće godine, ako su im takmičari pod ugovorima. Ukoliko su u pitanju sportisti amateri, klubovi nisu u obavezi da ih osiguraju.

                                                             Član 4                                     

Klubovi su dužni da kada osiguraju svoje sportiste pošalju ugovore sa osiguravajućim kućama u savez i navedu imena svih osiguranih sportista.

                                                             Član 5

Osiguravajuća kuća kod koje je savez osigurao skajbolaše i skajbolašice snosi odgovornost za povrede skajbolaša i skajbolašica u osiguranom periodu.

                                                             Član 6

 

Savez ne snosi odgovornost za povrede skajbolaša i skajbolašica koje su dužni da osiguranju klubovi po članu 4. ovog pravilnika.

                                                              Član 7 

 Pravilnik stupa na snagu po usvajanju Upravnog odbora, i biće postavljen na sajtu na Skajbol saveza Srbije.

 U Beogradu, 29.01.2018.godine

             Predsednik Upravnog odbora Skajbol saveza Srbije

Kristina Jovanović Đurić

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управни одбор Скајбол савеза Србије, на седници одржаној 29. јануара 2018.године, донео је

 П Р А ВИ Л Н И К О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ ЧЛАНОВА СКАЈБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ

 Члан 1.

Овим Правилником се, у складу са прописима СКАЈБОЛ савеза Србије (у даљем тексту: СБСС), Светске скајбол организације (ИСФ) уређују питања у вези са медицинском заштитом чланова СБСС.

Члан 2.

Активни скајболаши, тренери и судије морају се медицински прегледати, на основу чега се одређује њихова здравствена, физичка и психичка способност за тренинг и такмичење, односно, обављање службене дужности.

Члан 3.

Медицински прегледи скајболаша и судија обављају се обавезно два пута годишње, а тренера једанпут годишње, пред почетак такмичарске године.

Члан 4.

Медицински прегледи (систематски и контролни) играча, тренера и судија и делегата обављају се по прописаном упутству Републичког завода за спорт, а по принципима јединствене медицинске доктрине.

Члан 5.

Медицинску заштиту играча и рад са њима могу вршити у клубу лекари и медицинско особље (масери-физиотерапеути) који имају потписан договор о сарадњи.

Члан 6.

Медицински прегледи играча, судија и тренера врше се у спортско-медицинским и другим медицинским установама које су оспособљене за ту врсту прегледа.

Члан 7.

Верификоване медицинске установе дужне су да воде посебне здравствене картоне за сваког активног члана СБСС, посебно за играче, судије и тренере.

У здравственим картонима морају бити регистровани сви налази систематских прегледа. На основу тих налаза даје се оцена способности за такмичење и рад која се уписује у такмичарску књижицу.

У такмичарску књижицу или на папир печатиран од доктора који обављ преглед се обавезно уноси: датум прегледа, оцена способности, потпис и факсимил лекара и печат медицинске установе.

Члан 8.

Ако лекар приликом систематског прегледа установи да играч, судија или тренер није физички и психички здрав, и способан неће му дозволити спортске активности (тренирање, такмичење и вођење уткамица), све док се здравствено стање не поправи.

Члан 9.

Медицинске установе које врше систематске прегледе играча једино су надлежне за издавање посебних дозвола за наступ у старијој категорији играча, а у складу са одредбама Правилника о скајбол такмичењима СБСС и пропозција одговарајућег такмичења.

Медицинска комисија СБСС утврђује списак установа које могу да обављају послове из става 1. овог члана.

Члан 10.

На свакој јавној скајбол утакмици, без обзира на ранг такмичења, узраст и категорију играча, клуб домаћин је дужан осигурати одговарајућу дежурну здравствену службу – доктора или медицинску сестру и возило.

 Члан 11.

Сваки терен где се игра скајбол мора да има приручну апотеку, за пружање прве помоћи скајболашима приликом тренинга или такмичења. Састав апотеке биће уређен на основу посебног упутства Медицинске комисије СБСС.

Члан 12.

Забрањено је, у циљу постизања резултата и подизања физичке снаге, узимати стимулирајућа фармаколошка (допинг) средства. Списак ових средстава биће наведен у посебном упутству које издаје АДАС.

Члан 13.

СБСС по потреби може издавати и лиценце лекарима.

Члан 14.

Уколико се оформи Медицинска комисија СБСС, ће у свом раду тесно сарађивати са другим Комисијама савеза.

Члан 15.

Дежурна медицинска служба на стадиону дужна је да пружи стручну помоћ повређеним играчима и гледаоцима за време утакмице, улазећи на терен на позив судије. Код свих тежих случајева, дужна је да повређеног санитетским аутомобилом или аутомобилом упути на леченје.

Члан 16.

Дежурно медицинско лице је дужно да, одговарајући такмичарски орган, обавести о свим тежим интервенцијама и повредама, које су се догодиле на терену, као и о терапији која је примењена.

Члан 17.

Дежурни лекар на утакмици или друго медицинско лице које обавља ту функцију има право на накнаду, коју му исплаћује клуб домаћин.

Члан 18.

Клубски лекар је стручно медицинско лице које ради у скајболу:

• на основу одговарајућег уговора,

• као аматерски радник

Члан 19.

Клубски лекар може бити специјалиста спортске медицине, специјалиста хируршких грана, специјалиста интернистичких грана, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и лекар опште медицине.

Члан 20.

Клубски лекар је члан стручног штаба савеза.

Члан 21.

Дужности клубског лекара су:

• да организује рад клубске амбуланте,

• да организује спровођење систематских и контролних медицинских прегледа у медицинској установи где се они могу извршити, за све категорије играча,

• да пружи медицинску помоћ скајболашимаа за време тренинга и утакмица.

Члан 22.

Клубски лекар има право на:

• стручно усавршавање из области спортске медицине,

• накнаду за свој рад у клубу.

Члан 23.

Физиотерапеут - масер је стручно медицинско лице које ради у софтбо лклубу:

• на основу одговарајућег уговора,

• као аматерски радник.

Члан 24.

Физиотерапеут - масер који ради у скајбол клубу може бити медицинско лице са завршеном најмање:

• средњом стручном медицинском спремом,

Члан 25.

Дужности клубског физиотерапеута - масера су:

• да сарађује са клубским лекаром и тренерима свих селекција клуба,

• да спроводи све терапијске, рехабилитационе и физиотерапеутске мере које одреди клубски лекар.

Члан 26.

Клубски физиотерапеут - масер има право на:

• стручно усавршавање из области спортске медицине у скајболу, које треба да финансира клуб,

• накнаду за свој рад у клубу,

• накнаду за изостајање са свог радног места због клубских потреба.

Члан 27.

СБСС је дужан да у свом раду остварују непосредну сарадњу са одговарајућим стручним медицинским установама.

Члан 28.

Медицинска комисија СБСС је дужна да сачини посебно упутство, у вези са медицинском заштитом чланова скајбол репрезентација СБСС.

Члан 29. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник медицинској заштити чланова који је донешен на првој седници Скупштине скајбол савеза, по оснивању.

Члан 30.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на табли у савезу и може бити објаљен на сајту Скајбол савеза Србије.

                                                                        Председник Управног одбора

                                                                        Кристина Јовановић Ђурић

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravni odbor SKajbol saveza Srbije na sednici UO održanoj 29.01.2018. usvojio je:

PRAVILNIK O SPREČAVANJU NEGATIVNIH POJAVA U SBSS

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o sprečavanju negativnih pojava u SKAJBOL savezu Srbje (u daljem tekstu: Pravilnik)

reguliše pitanja koja su vezana za sprečavanju negativnih pojava koja se mogu desiti u okiru sprovođenja aktivnosti Skajbol saveza Srbije (u daljem tekstu – SBSS), saveza i klubova članova SBSS i na koji način će raditi na na njihovom sprečavanju.

Član 2.

* Ovim pravilnikom se posebno regulišu sledeća pitanja:  mere za sprečavanje negativnih pojava u skajbolu:

- doping,

- nasilje u sportu,

- nedolično ponašanje,

- lažiranje rezultata

- nacionalizam, rasizam i šovinizam i sl.;

* kaznene mere za učinjene prekršaje

 SPREČAVANJE NEGATIVNIH POJAVA U SKAJBOLU

Član 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sadržaj i oblici bezbednosnih mera koja će Skajbol savez Srbije (u

daljem tekstu - SBSS) primeniti da se spreče negativnosti u SKAJABOL sportu, a koje su navedene u članu 2. ovog Pravilnika.

Obaveza svih skajbol subjekata (SBSS, klubovi, sportisti, treneri, sudije, delegati, sportski radnici i dr.) koji učestvuju u organizovanju i sprovođenju kako trenažnog procesa tako i skajbol takmičenja, je da svojim radom i delovanjem, doprinesu sprečavanju nastojanja negativnih pojava u SKAJBOL sportu.

U Pravilniku se navode organizacione mere koje se preduzimaju u cilju zaštite kako sportista, tako i svih drugih učesnika u sportskim aktivnostima (publika, sudije, sportskih radnika i dr.).

Doping

Član 4.

Zabranjena je upotreba doping sredstava u SKAJBOLU. Za doping u SKAJBOLU, u smislu ovog Pravilnika se podrazumeva,  prisustva zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste;  korišćenja ili pokušaja korišćenja (primena, unošenje, ubrizgavanje ili konzumiranje) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda (u daljem tekstu: doping sredstva);

odbijanja, ili nepristupanja bez ubedljivog opravdanja, davanja uzorka posle obaveštenja o doping

kontroli ili izbegavanja davanja uzorka na drugi način; neispunjavanje obaveza utvrđenih pravilima ovlašćene antidoping organizacije u pogledu dostupnosti sportiste iz registrovane test grupe za testiranje izvan takmičenja, kao i nepružanja podataka o boravištu i propuštanja objavljenih testiranja izvan takmičenja;  neovlašćenog ometanja ili pokušaja ometanja bilo kojeg dela doping kontrole;

nedozvoljenog posedovanja doping sredstava; neovlašćene prodaje, transporta, slanja, isporuke ili distribucije doping sredstava sportisti, bilo neposredno ili posredstvom trećeg lica;

* davanja ili pokušaja davanja doping sredstava sportisti, ili propisivanja, izdavanja, pomaganja,

podsticanja, prikrivanja, navođenja, nalaganja, stvaranja uslova ili bilo kojeg drugog vida

učestvovanja u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila.

Povreda antidoping pravila iz stava 1. tač. 1), 2), 6), 7) i 8) ovog člana ne postoji u slučajevima

odobrenih izuzetaka za terapeutsku upotrebu, a čija upotreba je regulisana propisima Antidoping agencije Srbije ( u daljem tekstu - ADAS) i WADA (Svetske antidoping agencije).

Član 5.

SBSS i svi njegovi članovi dužni su da poštuju važeća pravila o antidopingu i da sa ADAS, WADA i ESF (Evropska softbol federacija), sarađuju na sprečavanju dopinga, kako bi se na ovom planu postigli zadovoljavajući rezultati.

Član 6.

Sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti dužni su da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole u skladu sa pravilima ADAS, WADA i Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Sportisti koji odbije, ne pristupi, izbegne ili onemogući doping kontrolu, izreći će se mera zbog povrede antidoping pravila kao da je na doping testu bio pozitivan, a skladu sa važećim zakonskim normativima.

Član 7.

Doping kontrola sprovodi se po pravilima utvrđenim od strane ADASA, a u slučajevima kada se doping kontrola preduzima na međunarodnom takmičenju - pod ingerencijom ESF.

Doping kontrola je postupak koji uključuje planiranje rasporeda testova, izbor sportista za testiranje. prikupljanje i rukovanje uzorcima, laboratorijsku analizu, vođenje rezultata, pretrese i žalbe.

Doping kontrola može se organizovati kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja, najavljeno i nenajavljeno.

Član 8.

Skajbol savez Srbije dužan je:

- u slučaju vođenja postupka protiv sportiste ili sportskih radnika da se u postupku izricanja mera licima odgovornim za doping poštuje njihova ličnost i pravo na odgovarajuću pravnu zaštitu (poštovanje privatnosti, pravovremeni pretres, jemčenje prava na pravno izjašnjenje, pošteno i nepristrastno telo za pretres, pravo na zastupnika o ličnom trošku, uvid u spise, podnošenje dokaza, standarde u

pogledu dokazivanja dopinga, blagovremeno informisanje, pravovremena, pismena i obrazložena odluka, pravo na žalbu i dr.). U slučaju pozitivnog rešenja po sportistu ili sportskog radnika, SBSS snosi troškove sprovođenja postupka;

- da obezbedi, u okvirima nadležnosti saveza da sportistima, trenerima i drugim licima za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće mere, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i pravilima nadležne antidoping organizacije; da ne prizna sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista; da ne dozvoli učešće na sportskoj priredbi sportisti kome je izrečena mera zbog dopinga; da odlukom Komisije za sprečavanje dopinga u SKAJBOLU, prizna suspenzije i druge mere koje izreknu druge sportske asocijacije, u zemlji i inostranstvu;

- da obezbedi stalno individualno medicinsko praćenje vrhunskih sportista i u tom cilju donese potrebne akte i preduzme konkretne mere; da neprekidno, a najmanje jedanput godišnje, obaveštava i edukuje svoje članove i sportiste o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posledicama po zdravlje upotrebe oping sredstava; da odgovarajućim opštim aktima obezbedi da članovi asocijacije poštuju obaveze koje proističu iz primene mera borbe protiv dopinga u SKAJBOLU;

-  da ADAS-u dostavi kompletan kalendar takmičenja u januaru mesecu za tekuću godinu;

da u potpunosti uskrati finansiranje sportista, sportskih organizacija i drugih lica koja ne poštuju važeća antidoping pravila; da kontroliše antidoping programe svojih članica, kao i sprovođenje tih programa; da na kraju godine obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta i ADAS o merama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine;

Član 9.

Izvršni odbor SBSS ili Lice za sprečavanje dopinga u SBSS, može predložiti ADAS-u da sprovede kontrolu na određenim takmičenjima ili kontrolu izvan takmičenja određenih timova, trening grupa ili pojedinih sportista.

Član 10.

Kontroli izvan takmičenja podležu sportisti koji su označeni kao vrhunski sportisti (zaslužni sportisti, sportisti međunardonog razreda i sportisitti nacionalnog razreda), sportisti koji žele da nastave sportsku karijeru nakon isteka mere zabrane učešća na takmičenjima zbog dopinga, kao i druge kategorije sportista koje odredi ADAS (registrovana test grupa).

Sportisti koji se nalaze u test grupi ADAS podležu kontroli i izvan takmičenja u skladu sa stavom 1. ovog člana, dužni su da poštuju pravila ADAS o prijavljivaju mesta kretanja za vreme priprema i takmičenja.

Član 11.

Lekar SBSS koji prilikom pregleda sportiste u cilju izdavanja medicinskog sertifikata (potvrde) o zdravstvenoj sposobnosti za učešće na takmičenjima posumnja da je sportista koristio doping sredstva, dužan je da o tome obavesti Izvršni odbor SBSS i ADAS.

Lekar koji sportisti propiše sredstvo koje sadrži zabranjene doping supstance u cilju lečenja dužan je da o tome obavesti sportistu ako mu je on saopštio da se bavi sportskim aktivnostima, kao i ADAS.

Sportista može da zatraži od ADAS da ga oslobodi zabrane upotrebe doping sredstava, u slučaju kada postoji jasna i nužna medicinska potreba.

Član 12.

Izvršni odbor SBSS, imenuje i razrešava odgovorno lice – Koordinatora za sprečavanje dopinga u SKAJBOLU na mandatni period od 4 godine. Koordinator za sprečavanje dopinga u SKAJBOLU radi sledeće poslove: 

odlučuje o pokretanju postupka antidoping kontrole, predlaže Disciplinskoj komisiji SBSS izricaje mera zbog povrede antidoping pravila, kontroliše aktivnosti i ponašanje članova SBSS, kao i sportista i lica angažovanih od strane SBSS, u smislu pravila o sprečavanju dopinga. Podnosi godišnji izveštaj o svom radu Izvršnom odboru SBSS. Obavlja ostale aktivnosti vezane za sprečavanje dopinga u SKAJBOLU Koordinator za sprečavanje doping au SKAJBOLU je zadužen da održava kontakte sa predstavnicima ADAS, nadležnog ministarstva , drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave sprečavanjem dopinga, kao i da se stara o blagovremenom i potpunom obaveštavanju sportista i klubova, članova SBSS, o regulativi kojom se uređuju pitanja antidopinga.

Član 13.

Mere koje se izriču zbog povrede antidoping pravila regulisana su Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima ADAS i WADA i u potponosti se primenjuju na sve skajbol subjekte u okviru SBSS.

Član 14.

Sportista kome je od strane SBSS ili ADAS, međunarodne organizacije izrečena mera zabrane učešća na takmičenjima ne može za vreme trajanja zabrane učestvovati u bilo kom svojstvu, i u bilo kom sportu, na sportskim priredbama, niti obavljati funkcije u organizacijama u oblasti sporta, uključujući i aktivnosti vezane za rad sa sportistima.

Član 15.

Lica za koja se utvrdi da su odgovorna za doping odgovaraju za štetu koja nastane za druga lica prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu i u skladu sa Disciplinskim pravilnikom SBSS

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom a dnose se na doping, primenjivaće se Zakon o sprečavanju dopinga u sportu RS, kao i pravilnici ADAS, WADA i ESF, čiji je član Skajbol savez Srbije.

Nasilje u SKAJBOL sportu i nedolično ponašanje

Član 17.

Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem u SKAJBOLU na sportskim priredbama i ostalim sportskim aktivnostima podrazumeva se naročito sledeće: fizički napad na učesnike sportske priredbe; fizički obračun između učesnika na sportskoj priredbi; bacanje na sportski teren ili u gledalište predmeta koji mogu da ugroze život, fizički integritet lica ili imovinu;  izazivanje mržnje ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkih sukoba učesnika; oštećivanje sportskog objekta, opreme, uređaja i instalacija na sportskom objektu na kome se održava sportska priredba;

Izazivanje nereda prilikom dolaska, odnosno odlaska sa sportskog objekta ili u sportskom objektu, remećenje toka sportske priredbe ili ugrožavanje bezbednosti učesnika sportske priredbe ili trećih lica; neovlašćeni ulazak na sportski teren; neovlašćeni ulazak u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta na kome se održava. sportska priredba; unošenje u sportski objekat i upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava; unošenje u sportski objekat odnosno korišćenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok; neovlašćeni ulazak u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima.

Član 18.

Sistem bezbednosti u SBSS ostvaruje se kroz: jedinstveno postupanje u primeni bezbedonosnih mera i aktivnosti na svim tamičenjima i aktivnosti koja su pod ingerencijom SBSS i njenih članova;  saradnju skajbol organizacije sa svim subjektima sistema bezbednosti, a naročito sa nadležnim organom  unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) inspekcijama i drugim organima i organizacijama koji su zaduženi za ostvarivanje bezbedonosnih zadataka, organizovano preduzimanje preventivnih mera i aktivnosti kojima se efikasno sprečava ugrožavanje zivota ljudi i imovine, doslednu primenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju bezbedonosna pitanja, a naročito propisa SBSS kojima se konkretnije utvrđuju obaveze i način organizovanja takmičenja i ostali aktivnosti, koji garantuju bezbednost svim učesnicima takmičenja i gledaocima.

Član 19.

U cilju preventivnog delovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca,

klubovi su dužni da preventivno utiču na svoje navijače putem edukacije (sastanci sa navijačima, izdavanje biltena i dr.),

Član 20.

Sva zvanična takmičanja koja se održavaju u okviru SBSS razvrstavaju se na:

1. Takmičanja povećanog rizika

2. Takmičenja normalnog rizika.

Za takmičenja normalnog rizika smatraju se sva ostala takmičenja koja se nalaze u kalendaru SBSS za tekuću godinu.

Član 21.

Za takmičenja povećanog rizika smatraju se;

1. Finalni turnir Prvenstva Srbije u SKAJBOLU

2. Organizacija međunarodnih takmičenja.

Član 22.

Po dobijanju organizacije takmičenja povećanog rizika koji su navedeni u ovom Pravilniku,

Predsednik SBSS i Zastupnik kluba, koji je tehnički oganizator takmičenja, potpisuju protokol o bezbednosti za navedena takmičenja, u kojem se regulišu pitanja pojačane bezbednosti na ovim takmičenjima.

Član 23.

SBSS, klubovi, odnosno organizatori skajbol takmičenja, kao i drugi subjekti u ostvarivanju bezbednosti, preduzimaju posebne mere fizičko-tehničkog obezbeđenja radi čuvanja i obezbeđenja objekata I druge imovine, sprečavanja i otkrivanja svih pojava i ponašanja koja mogu ugroziti bezbednost ljudi i imovine, i preduzmu druge mere i aktivnosti kojima se obezbeđuje vršenje poslova koji su predmet ovog Pravilnika. Za sprovođenje mera iz stava 1. ovog člana, mogu se koristiti usluge posebnih organizacija koje su registrovane za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite. Organizatori takmičenja, bez obzira da li je reč o savezima, klubovima ili nekim drugim organizacijama, moraju preduzeti sve što je neophodno da bi obezbedili red i bezbednost unutar i oko sportskog objekta gde se održava skajbol takmičenje, pre, za vreme i posle skajbolg takmičenja. Klub - domaćin kao tehnički organizator takmičenja, dužan je da predvidi i sprovede sve bezbedonosne mere i aktivnosti za bezbedno održavanje takmičenja i jedini je odgovoran prema SBSS za bezbedno održavanje takmičenja. Klub – organizator takmičenja je dužan da u organizaciju takmičenja uključi sve subjekte bezbednosti, a naročito organe MUP-a i redarsku službu.

Član 24.

U slučaju narušavanja javnog reda i mira ili drugih ekscesa na takmičenju, koji se ne mogu sprečiti ili otkloniti predviđenim merama i aktivnostima, delegat utakmice dužan je da samoinicijativno ili na predlog sudije zahtevati da se gledaoci upozore putem razglasa da ne vrše bilo kakve radnje i postupke koji ugrožavaju bezbednost, odnosno normalan tok skajbol takmičenja.

Ukoliko i pored upozorenja gledaoci i dalje nastave da ugrožavaju bezbednost, odnosno normalan tok

odigravanja skajbolg takmičanjee, sudija će od delegata zahteva da se ponovo upozore gledaoci ili će u težim slučajevima privremeno prekinuti skajbol takmičenje, a od delegata zatražiti pražnjenje dela gledališta ili cele sale gde se održava takmičenje, tako da se skajbol takmičenje nastavi bez prisustva publike. Službena lica u slučaju narušavanja javnog reda i mira nastojaće da se skajbol takmičenje završi, ukoliko je to moguće do kraja, a organi bezbednosti i organizator takmičenja dužni su da im pruže svu neophodnu pomoć.

Član 25.

U smislu ovog Pravilnika težim slučajevima ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, smatraju se:

prodor gledalaca u teren i fizički napad na sportiste ili službena lica,

masovna tuča sportista na terenu ili u ostalimprostorijama sportskog objekta gde se održava skajbol takmičenje,

masovna tuča između navijača klubova,

neredi koje karakteriše bezobzirno bacanje na borilište ili pored njega pirotehničkih i drugih sredstava čije je unošenje na sportske priredbe zabranjeno, a posebno bacanje sredstava kojima se mogu ugroziti životi gledalaca i imovina (eksplozivna i druga sredstva podobna za povrede gledalaca),

masovno i kontinuirano izazivanje nacionalne, rasne, verske ili međustranačke mržnje koja može dovesti do fizičkih sukoba na utakmici.

Član 26.

Na organizovanje sportskih priredbi shodno se primenjuju i propisi o okupljanju građana, kao i sve odredbe Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Lažiranje sportskih rezultata

Član 27.

Lažiranje i nameštanje sportskih rezultata je strogo zabranjeno i kažnjava se u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije i propisima SBSS. Svi skajbol subjekti (sportisti, treneri, sudije, delegati i ostali sportski radnici) su dužni prijaviti sve radnje i aktivnosti koje se kose sa sportskim moralom i koje imaju elemente nameštanja rezultata na takmičenjima. Ne prijavljivanje ovih radnji i činjenica nadležnom organu SBSS, povlači za sobom procesuiranje u disciplinskom postupku u okviru SBSS i tih skajbol subjekata.

Član 28.

Pod lažiranjem sportskih rezultata se smatra:

- nagovaranje takmičara da se ne takmiči po svom najboljem znanju i mogućnostima,

- pružanje ili obećanje poklona ili druge materijalne pogodnosti takmičaru ili klubu da jedan ili više

mečeva izgubi tako da u tom slučaju ima korist drugi pojedinac ili klub.

Prihvatanje takve ponude od strane takmičara ili kluba kvalifikuje se kao najteži disciplinski prekršaj i

kažnjava se zabranom nastupa ili vršenja funkcije u sladu sa Disciplinskim pravilnikom SBSS.

Nacionalizam, rasizam i šovinizam i sl.

Član 29.

U svim aktivnostima koje provode savezi i klubovi članovi SBSS (trening, takmičenja, manifestacije,

priredbe, skupovi i dr.) najstrože je zabranjena diskriminacija i vređanje po nacionalnoj, rasnoj i bilo kojom drugom osnovi.

Ova zabrana važi za sve sportiste, trenere, sudije i sve ostale sportske radnike, kao i za publiku koja

prisustvuje skajbol takmičenjima.

Član 30.

Klubovi su dužni da na takmičenjima spreče vređanje učesnika u sportskom takmičenju na rasnoj i

nacionalnoj osnovi. Klubovi organizatori takmičenja su dužni da spreče unošenje bilo kakvih parola i drugih predmeta i rekvizita koji imaju elemente nacionalizma, rasizma i šovinizma.

U slučaju ne preduzimanja potrebnih radnji i aktivnosti na sprečavanju ovih negativnih pojava klub

organizator takmičenja će biti sankcionisan u skladu sa zakonskim propisima i normativnim aktima SBSS.

 

KAZNENE MERE

Član 31.

Kad su u pitanju kaznene mere za sprečavanje negativnih pojava u SKAJBOLU kao što su: doping, nasilje u sportu, nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata, nacionalizam, rasizam i šovinizam i slično primenjuje se Disciplinski pravilnik SBSS sa kojim se sankcionišu svi prekršaji koji su navedeni u ovom Pravilniku.

Član 32.

Visina izrečene kazne za prestupe iz ovog Pravilnika zavisi da li se prekršaj tretira kao:

- lakši disciplinski prekršaj,

- teži disciplinski prekršaj ili

- najteži disciplinski prekršaj.

Za najteže disciplinske prekršaje predviđene su i najveće kazne koje su predviđene u Disciplinskom pravilniku SBSS. Za posebno teške i brutalne prestupe nadležni organi SBSS će podneti i krivične prijave nadležnim državnim organima.

Član 33.

Na sve prekršaje na skajbol takmičenjima primenjuju se, osim Disciplinskog pravilnika SBSS i sve kaznene odredbe i mere predviđene u Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Izmene i dopune Pravilnika donosi UO SBSS.

Član 35.

Jedini organ merodavan za tumačenje ovog Pravilnika je Upravni odbor SBSS.

Član 36.

Pravilnik se može objaviti na zvaničnom veb sajtu SBSS i stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana donošenja.

 U Beogradu, 29. januara 2018

       Predsednik Upravnog odbora

           Kristina Jovanović Đurić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu  Zakona o sportu Republike Srbije, Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, Upravni odbor Skajbol savez Srbije (u daljem tekstu SBSS), na sednici, održanoj 29. januara 2018. godine, a na predlog predsednika Skupštine i Upravnog odbora Skajbol saveza Srbije, kao i članova Skupštine, donosi

PRAVILNIK O STRUČNOM RADU

SKAJBOL SAVEZA SRBIJEE

 

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o stručnom radu Skajbol saveza Srbije (u daljem tekstu: Pravilnik) se regulišu pitanja koja se odnose na obavljanje stručnog rada u skajbolu, delovanje sportskih stručnjaka –  trenera u skajbola i definišu se kriterijumi za sticanje njihovih prava na rad u oblasti skajbola na teritoriji Republike Srbije.

Pravilnik sadrži uslove i postupak pod kojima se trenerima izdaje, obnavlja i oduzima dozvola za rad u skajbolu i regulišu se obaveze sportskih organizacija koje su članovi SBSS i sportskih stručnjaka – trenera, sa ciljem sistematskog poboljšanja uslova za rad, kvaliteta sporta i postizanja vrhunskih rezultata.

 

Član 2.

Stručni rad u skajbolu, u sportskim organizacijama, članicama SBSS, mogu da obavljaju samo lica koja poseduju:

1. odgovarajuće visoko ili više obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja stečeno u visokoškolskim ustanovama u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom;

2. odgovarajući nivo stručne osposobljenosti stečene u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom.

 

Član 3.

Sportske organizacije, članice SBSS, za obavljanje stručnog rada u skajbola mogu da angažuju isključivo sportske stručnjake – trenere koji poseduju dozvolu za rad izdatu od strane SBSS u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 4.

Dozvola za rad se sportskom stručnjaku – treneru izdaje na period od četiri godine.

 

Član 5.

SBSS izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima – trenerima u skajbola i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad. Spisak sportskih stručnjaka – trenera koji poseduju dozvolu za rad izdatu od strane SBSS se objavljuje na zvaničnom internet portalu SBSS i sadrži sledeće podatke: ime i prezime sportskog stručnjaka – trenera, broj dozvole za rad, rok važenja dozvole za rad i objašnjenje koju diplomu fakulteta ili licencu ima.

 

Član 6.

Za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvola za rad u okviru SBSS je nadležna Komisija za izdavanje dozvola za rad koja ima tri člana i koju čine sledeća lica: tehnički sekretar SBSS, predsednik saveza SBSS i predstavnik akreditovane visokoškolske ustanove, koji je ujedno i predsednik Komisije.

Dozvolu za rad mogu dobiti isključivo pojedinci koji zadovoljavaju kriterijume predviđene ovim Pravilnikom i Zakonom.

 

Član 7.

SBSS sportskom stručnjaku – treneru izdaje odgovarajuću dozvolu za rad ako:

1. ispunjava uslove u pogledu stručne spreme ili stručne osposobljenosti, odnosno ako ima odgovarajuće sportsko zvanje, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja;

2. je registrovan član skajbol organizacije koja je član SBSS;

3. mu je utvrđena opšta zdravstvena sposobnost u skladu sa Zakonom;

4. je obavio stručno usavršavanje u skladu sa pravilima SBSS;

5. mu nije zabranjeno obavljanje stručnog rada u skajbola za period važenja dozvole za rad;

8. uplati na račun SBSS naknadu za troškove izdavanja dozvole za rad, koja iznosi 2.000,oo dinara za period od četiri godine.

 

Član 8.

Pri utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 7. stav 1. tačka 1. u postupku izdavanja dozvole za rad ne sme se vršiti diskriminacija prema akreditovanoj ustanovi ili instituciji u kojoj je stečena odgovarajuća stručna sprema, odnosno prema organizaciji u oblasti sporta u kojoj je stečena odgovarajuća stručna osposobljenost.

SBSS može da izda dozvolu za rad najvišeg nivoa samo sportskom stručnjaku – treneru koji ima odgovarajuće sportsko zvanje koje se stiče na osnovu stručne spreme, odnosno kroz obrazovanje u akreditovanim ustanovama ili institucijama u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja.

 

Član 9.

Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportski stručnjak – trener podnosi SBSS na papiru A4, na kome traži izdavanje dozvole za rad, ako ispunjava uslove i dostavi potvrdu o uplati.  

II – VRSTE DOZVOLA ZA RAD -

Član 10.

Ovim Pravilnikom su određena dva nivoa dozvole za rad i to: A i B, gde A predstavlja viši nivo, a B predstavlja niži nivo dozvole za rad.

Član 11.

Dozvole za rad se mogu obnavljati neograničen broj puta, pod uslovom da pojedinac ispunjava kriterijume za dobijanje odnosno obnavljanje, i na svake četiri godine uplaćuje propisanu sumu za izdavanje dozvole za rad.

Član 12.

Vrstom (nivoom) dozvole za rad se reguliše vrsta poslova koju može da obavlja sportski stručnjak – trener angažovan za obavljanje stručnog rada u skajbola.

Samoinicijativno obavljanje poslova u sportskim organizacijama, članicama SBSS, bez posedovanja odgovarajuće dozvole za rad izdate od strane SBSS, automatski suspenduje lice bez dozvole za rad iz započetih poslova, zahteva pokretanje disciplinskog postupka i prijavu SBSS i inspekcijske poslove ministarstva nadležnog za sport.

 

Član 13.

Za sticanje A nivoa (viši nivo dozvole za rad u skajbola na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi:

a.- Završena visoko stručna ustanova koja u svom opisu ima reč SPORT ili diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja  

* Dodatno može uz diplomu fakulteta (sportski smer profesora) imati i završeno stručno osposobljavanje za zvanje operativnog skajbol trenera, skajbol trenera specijaliste i skajbol trenera –

b.- stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta sa usmerenjem na granu sporta – skajbol i/ili odbranjenim radom iz odgovarajuće grane sporta – skajbol ili

c.- stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta bez usmerenja na odgovarajuću granu sporta i bez odbranjenog rada iz odgovarajuće grane sporta – skajbol.

 

Član 14.

Za sticanje B nivoa (niži nivo dozvole za rad u skajbola na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi:

a.- u pogledu stručne spreme, obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti:

* zvanje skajbol operativnog trenera ili skajbol trenera specijaliste

 

Član 15.

Trener sa A nivoom može raditi sa svim uzrasnim kategorijama.

Trener sa B nivoom može raditi samo sa seniorskim uzrasnim kategorijama.

 

III – IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD

 

Član 17.

Izdavanje i obnavljanje dozvole za rad

Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad sportski stručnjak – trener podnosi SBSS na A4 papiru, koji mora potpisati.

 

Član 18.

Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad obavezno sadrži sledeće podatke i predaje se na A4 papiru:

1. ime i prezime sportskog stručnjaka – trenera;

2. datum i mesto rođenja sportskog stručnjaka – trenera;

3. JMBG sportskog stručnjaka – trenera;

4. adresu stanovanja sportskog stručnjaka – trenera;

5. državljanstvo sportskog stručnjaka – trenera;

6. kontakt telefon sportskog stručnjaka – trenera;

7. adresu elektronske pošte sportskog stručnjaka – trenera;

8. osnovne podatke o skajbol klubu ili sportskoj organizaciji čiji je sportski stručnjak – trener član;

10. potpis kandidata – sportskog stručnjaka – trenera;

10. potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat skajbol kluba ili sportske organizacije čiji je sportski stručnjak – trener član.

 

Član 19.

Pored zahteva za izdavanje / obnavljanje licence, dokumentacija sadrži i:

1. 2 fotografije sportskog stručnjaka veličine 3,5cm x 4,5cm;

2. kratku sportsku biografiju (CV);

3. dokaz o stečenom obrazovanju ili stručnoj osposobljenosti (kopija diplome ili uverenja izdate od strane akreditovane ustanove ili institucije);

4. potvrda o obavljenom stručnom radu u skajbola (za sticanje / obnavljanje viših nivoa dozvola za rad);

5. dokaz o izvršenom stručnom usavršavanju u periodu trajanja prethodne dozvole za rad (za obnavljanje dozvole za rad);

6. kopiju uverenja o utvrđenoj opštoj zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa Zakonom;

7. kopiju sertifikata o položenom kursu osnovne online antidoping edukacije;

8. dokaz o izmirenju troškova izdavanja / obnavljanja dozvole za rad (kopija uplatnice ili izvod iz banke);

9. druge dokaze u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

 

Iznos takse za izdavanje i obnavljanje dozvole za rad utvrđuje UO SBSS uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za sport.

 

Član 20.

Izdavanje / obnavljanje dozvole za rad od strane Komisije za izdavanje dozvola za rad SBSS se vrši kontinuirano u skladu sa dinamikom podnetih zahteva izuzev u slučajevima kada to odlukom UO SBSS nije drugačije definisano.

 

Član 21.

Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS izdaje / obnavlja dozvolu za rad nakon utvrđivanja valjanosti dokumentacije koju podnosi kandidat za izdavanje dozvole za rad odnosno nosilac dozvole za rad izuzev u slučajevima kada to odlukom UO SBSS nije drugačije definisano.

Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS u roku od 60 dana izdaje / obnavlja dozvolu za rad u slučaju ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

 

Član 22.

U slučaju da Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS uvidom u kompletnu dokumentaciju prihvati zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad određenog kandidata, SBSS podnosiocu zahteva izdaje dozvolu za rad koja obavezno sadrži:

 naziv i logotip ili druga obeležja SBSS;

 ime i prezime sportskog stručnjaka – trenera;

 redni broj dozvole za rad;

 vrstu (nivo) dozvole za rad;

 datum izdavanja dozvole za rad;

 datum prestanka važenja dozvole za rad;

 fotografiju sportskog stručnjaka – trenera;

 poslove koji se mogu obavljati na osnovu izdate dozvole za rad;

 pečat i potpis ovlašćenog lica SBSS.

 

Član 23.

U slučaju kada Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS uvidom u kompletnu dokumentaciju odbije zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad određenog kandidata, UO SBSS o tome u pisanoj formi obaveštava podnosioca zahteva za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad, obrazlaže razlog za neizdavanje / neobnavljanje dozvole za rad i daje pouku o pravnom leku.

 

Član 24.

U slučaju kada Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS uvidom u kompletnu dokumentaciju odbije zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad određenog kandidata, UO SBSS o tome u pisanoj formi obaveštava podnosioca zahteva za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad, obrazlaže razlog za neizdavanje / neobnavljanje dozvole za rad i daje pouku o pravnom leku.

Podnosilac zahteva koji nije dobio dozvolu za rad odlukom Komisije za izdavanje dozvola za rad SBSS ima pravo žalbe UO SBSS u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Rešenje odnosno odluka koju donese UO SBSS na žalbu kandidata je konačna.

 

Član 25.

Osnov za izdavanje višeg nivoa licence je sticanje nove obrazovne i/ili strukovne kompetencije, povećanje broja godina obavljanja stručnog rada u skajbola odnosno postizanje vrhunskih sportskih rezultata.

 

Član 26.

Prestanak važenja dozvole za rad

Dozvola za rad automatski prestaje da važi na dan isteka vremenskog perioda na koji je izdata, to jest kada se izda važi tačno četiri godine.

 

Član 27.

Sportski stručnjak koji želi da obnovi dozvolu za rad podnosi zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad SBSS najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji mu je prethodna dozvola za rad izdata.

 

Član 28.

Dozvola za rad se obnavlja nosiocima dozvole za rad koji su u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu u periodu važenja dozvole za rad, između ostalog, obavili stručno usavršavanje bliže opisano u članu 29. ovog Pravilnika.

 

Član 29.

Stručno usavršavanje podrazumeva:

učešće na nacionalnim strukovnim seminarima u organizaciji SBSS, u svojstvu učesnika prezentera ili učesnika slušaoca;

Učešće na drugim nacionalnim i međunarodnim seminarima, kongresima, kursevima ili srodnim stručnim skupovima u svojstvu učesnika prezentera ili učesnika slušaoca;

Rukovođenje i učestvovanje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih trenažnih kampova i drugih okupljanja takmičara, trenera i zvaničnih lica u organizaciji SBSS, Svetske skajbol federacije (ISF), drugih skajbol federacija;

Ostali vidovi stručnog usavršavanja koje analizira i vrednuje Komisija za izdavanje dozvola za rad.

 

Član 30.

Za obnavljanje dozvole za rad, potrebno je u periodu važenja dozvole za rad (četiri godine) ukupno obaviti najmanje 12 časova stručnog usavršavanja odnosno od čega najmanje 6 časova iz oblasti skajbola.

Ukoliko sportski stručnjak – trener u toku trajanja dozvole za rad stekne više sportsko zvanje smatra se da je ispunio zahteve iz stava 1. ovog člana.

 

Član 31.

Sportski stručnjak – trener koji u toku perioda važenja dozvole za rad stekne ili zadrži status vrhunski sportski trener – zaslužni trener ili vrhunski sportski trener – trener međunarodnog ranga, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka, ispunjava uslove opisane u članu 29. i članu 30. stav 1. ovog Pravilnika.

 

Član 32.

Kao dokaz sticanja obrazovne i/ili strukovne kompetencije, povećanja broja godina obavljanja stručnog rada, postizanja vrhunskih sportskih rezultata u skajbola odn. stručnog usavršavanja, podnose se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji izdata od strane nadležnih ustanova, organizacija ili institucija.  

 

Član 33.

Ukoliko Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS utvrdi da određeni sportski stručnjak – trener nije ispunio propisane obaveze neophodne za obnavljanje dozvole za rad, u periodu važenja dozvole za rad, tom sportskom stručnjaku se neće obnoviti dozvola za rad i on će izgubiti pravo na dobijanje dozvole za rad u skajbola do ispunjenja pomenutih obaveza. Po isteku trajanja perioda bez dozvole za rad odnosno po ispunjenju propisanih obaveza, sportski stručnjak podnosi novi Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad uz dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju u trajanju od 12 časova, kao i potrebnu prateću dokumentaciju.

 

Član 34.

Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS može zahtevati da sportska organizacija, članica SBSS, i sportski stručnjak – trener podnesu i druge dokaze ukoliko proceni da je to neophodno, kao i da proveri verodostojnost priloženih dokumenata.

 

Član 35.

U slučaju izdavanja dozvole za rad stranom državljaninu, on pod istim uslovima preuzima sva prava i obaveze propisane ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu.

 

Član 36.

Oduzimanje dozvole za rad

Komisija za izdavanje dozvola za rad SBSS oduzeće dozvolu za rad ili odbiti njeno obnavljanje sportskom stručnjaku – treneru, i to:

ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole za rad koji su propisani ovim Pravilnikom i Zakonom;  2. ako obavlja stručni rad za koji mu nije izdata dozvola za rad; 3. ako napravi teži prekršaj obaveze u vezi sa stručnim radom, utvrđene Zakonom i sportskim pravilima SBSS;  4. ako mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera zabrane vršenja poslova, delatnosti i dužnosti u oblasti sporta, dok traju pravne posledice osude;  5. ako mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, mera trajne zabrane obavljanja funkcija u oblasti sporta zbog povrede antidoping pravila. 

 

Član 37.  

Sportski stručnjak – trener kome je odlukom Komisije za izdavanje dozvola za rad SBSS oduzeta dozvola za rad, u skladu sa odredbama člana 36. ovog Pravilnika, ima obavezu da u roku od osam dana od dana prijema odluke o oduzimanju dozvole za rad vrati izdatu dozvolu za rad SBSS.

 

Član 38.

Na odluku o oduzimanju dozvole za rad sportski stručnjak – trener ima pravo žalbe UO SBSS. Rešenje odnosno odluka koju donese UO SBSS na žalbu sportskog stručnjaka – trenera je konačna.

U slučaju odbijanja zahteva za izdavanje dozvole za rad, podnosilac zahteva ima pravo žalbe UO SBSS. Rešenje odnosno odluka koju donese UO SBSS na žalbu sportskog stručnjaka – trenera je konačna. Sportskom stručnjaku – treneru, koji je konačnom odlukom UO SBSS isključen iz SBSS, oduzima se dozvola za rad.

 

Član 39.

Na skajbol takmičenjima koja se održavaju na teritoriji Republike Srbije kontrolu dozvola za rad može obaviti Delegat SBSS, drugo lice ovlašćeno od strane UO SBSS na takmičenja, a na osnovu ovog Pravilnika.

Delegat SBSS, drugo lice ovlašćeno od strane UO SBSS, su dužni da o svim uočenim nepravilnostima pisanim putem obaveste UO SBSS.

 

IV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi samo UO SBSS.

 

Član 41.

Organ nadležan za tumačenje ovog Pravilnika je UO SBSS.

 

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe svi drugi opšti akti koje je doneo UO SBSS, a koji su za predmet imali regulisanje materije koja je obuhvaćena ovim Pravilnikom.

 

Član 43.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i biće dostupan in a zvaničnom internet portalu SBSS – www.skyballsrbija.com .

  U Beogradu   29.januar 2018.                          

                                   Predsednik UO Skajbol saveza Srbije

                                                              Kristina Jovanović Đurić

                                                        ****************************************************************************************************************************************

Pozitivni izveštaj revizora za 2015. godinu
*****************************************************************************************************************************************
Redovni program 2016.

Naš redovni program u 2016. realizovan je u potpunosti. Pravdanje sredstava predato u januaru 2017. u MOS, zajedno sa pozitivnim izveštajem revizorske kuće Auditor.

*******************************************************************************************************************
Pozitivni izveštaj revizora za 2017. godinu


PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA

Član 1.

Programom antidoping delovanja (u daljem tekstu: Program) uređuju se aktivnosti koje će Skajbol savez Srbije (u daljem tekstu: Savez) u cilju sprečavanja dopinga u sportu.

Član 2

Savez je dužan da obezbedi, u okvirima svoje nadležnosti, da sportistima, sportskim stručnjacima i drugim osobama za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće disciplinske mere, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, kao i da ne prizna sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista i ne dozvoli učešće na sportskoj priredbi sportisti, sportskom stručnjaku i drugom licu u ingerenciji Saveza kome je izrečena mera zbog dopinga, ili  mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, kazna zbog učinjenog krivičnog dela ili prekršaja.

Disciplinske mere i postupak njihovog izricanja u slučajevima povrede antidoping pravila, utvrđene su Pravilnikom o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila.

Član 3

Savez će najmanje jednom godišnje, a u skladu sa mogućnostima i češće, u saradnji sa Antidoping agencijom Republike Srbije, organizovati stručno informisanje za članove saveza, a posebno za sportske stručnjake i registrovane sportiste svih uzrasnih kategorija o  važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posledicama po zdravlje upotrebe doping sredstava.

Član 4

Stručno informisanje iz člana 3. Programa će se obavljati kroz organizovanje stručnih skupova, sastanaka, predavanja, dostavljanje štampanog materijala sa informacijama u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu, kao i na druge odgovarajuće druge načine koje Savez u saradnji sa Antidoping agencijom Republike Srbije nađe za shodne.

Član 5

Savez će u okviru stručnog informisanja iz člana 3. Programa, posebno obezbediti obezbediti informisanje članova o listi zabranjenih doping sredstava, u skladu sa Pravilnikom o listi zabranjenih doping sredstava Antidoping agencije Republike Srbije koja je utvrđena u skladu sa Evropskom konvencijom o sprečavanju dopinga u sportu i međunarodnim standardima za listu zabranjenih sredstava odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Član 6

Savez će informisati članove i sportiste o proceduri odobravanja korišćenja primene doping sredstva u terapijske svrhe (u daljem tekstu: TUE), odnosno  korišćenja zabranjenih supstanci i/ili metoda koji se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava, u slučaju kada postoji za to jasna i nužna medicinska potreba.

Član 7

Savez je dužan da obezbedi stalno individualno medicinsko praćenje kategorisanih sportista i u tom cilju donese potrebne akte i preduzme konkretne mere.

Član 8

Savez je dužan da odredi odgovorno lice za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga.

Član 9

Savez je dužan da najmanje 21 dan pre održavanja takmičenja koje organizuje, ili koje je pod njegovom kontrolom, prijavi takmičenje Antidoping agenciji Republike Srbije, kao i da najkasnije do kraja tekuće godine dostavi Antidoping agenciji Republike Srbije kalendar takmičenja za narednu godinu.

Član 10

Savez je dužan da najmanje jedanput u šest meseci obavesti Antidoping agenciju Republike Srbije o planovima treninga i priprema vrhunskih sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija.

Član 11

Savez ima pravo i obavezu da kontroliše antidoping programe svojih članica, kao i sprovođenje tih programa, kao i da uskrati u potpunosti finansiranje sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica koja ne poštuju važeća antidoping pravila.

Član 12

Savez je dužan da na kraju godine obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta i Antidoping agenciju Republike Srbije o merama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine.

Obaveštavanje iz stave 1 ovog člana vrši se kroz podnošenje godišnjeg izveštaja koji sadrži podatke o sprovedenim doping kontrolama u toku godine, o utvrđenim povredama antidoping pravila i postupcima koji se vode za utvrđivanje povreda, održanim ili pohađanim antidoping edukacijama i drugim merama i aktivnostima u borbi protiv dopinga preduzetim u toku godine.

 Član 13

Savez je dužan da na polufinalima i finalima nacionalnih prvenstava, kao i polufinalima ili finalima plej of nacionalnih takmičenja organizuju doping kontrolu u skladu sa zakonom, i da snosi troškove sprovođenja doping kontrole.

Član 14

Savez je dužan da kroz svoje aktivnosti promoviše jačanje vrednosti sportske etike, fer pleja i zdravlja sportista.

Član 15

Program stupa na snagu danom donošenja i s tim danom prestaje da važi prethodni Program antidoping delovanja.

Član 16

Ovaj Program, kao i svaka njegova kasnija eventualna izmena ili dopuna, će biti dostavljena Antidoping agenciji Republike Srbije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu.

                                                                        Predsednik UO ­ Skajbol saveza Srbije

                                                                     _____Kristina Jovanovic Djuric___ 22.04. 2015.__